0258 242 27 57

Untitled Document
  İŞYERİ SİGORTASI
İŞYERİ PAKET SİGORTLARI

İşyeriniz hem sizin hem de çalışanlarınızın geleceğidir! İşyeri Paket Sigortaları ile işyerinizde oluşabilecek her türlü kazaya karşı güvence altına alınırsınız.

ANA TEMİNATLAR

İşyerinizi ve içinde bulunan emtia, demirbaş, makine, kasa ve yazar kasa muhteviyatları için yangın, yıldırım, infilak, dahili su hasarları, duman, hava taşıtları, kara taşıtları, fırtına, yer kayması, kar ağırlığı, dolu, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör ve hırsızlık rizikolarının gerçekleşmesinden doğacak zararlar teminat altına alınmaktadır.
İsteğe bağlı olarak sel ve su baskını, deprem, yanardağ püskürmesinden doğacak zararlar da teminat altına alınır.

MALİ SORUMLULUK TEMİNATLARI

Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu

Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu

Mal sahibi veya kiracının komşuluk sorumluluğu

İşletme ve ürün mali sorumluluk

İşveren sorumluluk

DİĞER TEMİNATLAR

Kiracının veya mal sahibinin kira kaybı

Geçici işyeri masrafları

İş durması

Enkaz kaldırma masrafları

Cam kırılması

Ferdi kaza

Emniyeti suistimal
 
 
Copyright © 2014